Skupščina SKT

Slovenski klub za terierje vabi vse člane na SKUPŠČINO SKT v soboto dne 6. aprila 2019 ob 14:00 uri, v prostorih KD Domžale.

Dnevni red:
                    1. Otvoritev in nagovor prisotnih ter izvolitev delovnih teles –
                        delovnega predsednika, zapisnikarja, dveh overovateljev
                    2. Potrditev dnevnega reda
                    3. Poročilo Upravnega odbora in finančno poročilo za leto 2018
                    4. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2018
                    5. Poročilo Disciplinske komisije – častnega razsodišča za leto 2018
                    6. Poročilo Vzrejne komisije za leto 2018
                    7. Razprave in potrditev poročil
                    8. Plan dela za prihodnje obdobje:
                         – Mednarodni razstavi v sodelovanju s KD Maribor KLNB
                         – Klubski razstavi
                         – INTERRA 2020
                         – Vzrejni pregledi
                         – TOP TERIER 2019
                         – 25 – letnica delovanja SKT
                    9. Potrditev novega statuta
                    10. Razno

Predsednica SKT
Brigita Kremser

Comments are closed.