Nov prvak                                    New champion

Slovenski klub terierjev predstavlja prvaka INUUS GREGORJANSKI pasme Sealyhamski terier, katere podrobnejše informacije najdete na sledeči povezavi, Prvaki ali Inuus Gregorjanski.

Slovene Terrier Club (SKT) presents champion INUUS GREGORJANSKI, breed Sealyham Terrier, which detailed information can be found on the following link, Champions or Inuus Gregorjanski.

Comments are closed.