SKT TOP TERIER

Slovenski klub za terierje vsako leto prireja tekmovanje SKT TOP TERIER za najuspešnejše predstavnike razstavnih terierjev, razdeljene tudi po posameznih pasmah. Rezultate vseh razstav (fotokopije kartončkov, ocen in dokazila o zmagah v BIS) je potrebno z navadno pošto poslati do konca meseca januarja 2021 na naslov Mateja Kosi & Jan Pušenjak, Zlatoličje 106, 2205 Starše ali skenirano na elektronsko pošto mateja.kosi22@gmail.com.
Rezultati bodo objavljeni do konca februarja tekočega leta. Lastniki uvrščenih psov bodo o rezultatih obveščeni preko e-pošte.

Uradni rezultati so objavljeni na spletni strani kluba v podzavihku Rezultati SKT TOP TERIER. Podelitev diplom za SKT TOP TERIER praviloma poteka v okviru klubske razstave.

Točkovanje SKT TOP TERIER

Mednarodna in državna razstava:
PRM/JCAC/VET 4 točke
R-CAC 2 točki
CAC 4 točke
R-CACIB 3 točke
CACIB 6 točk
Best najmlajši/mladič 2 točki
BOB veteran/mladi 6 točk
BOB najmlajši/mladič 4 točke
BOS 5 točk
BOB 10 točk

BIS (za mednarodne razstave):
BIS junior 1: 18 točk
BIS junior 2: 16 točk
BIS junior 3: 14 točk
BOG 1: 10 točk
BOG 2: 8 točk
BOG 3: 6 točk
BIS veteran/najmlajši/mladič 1: 14 točk
BIS veteran/najmlajši/mladič 2: 12 točk
BIS veteran/najmlajši/mladič 3: 10 točk
BIS 1: 20 točk
BIS 2: 18 točk
BIS 3: 16 točk

Dodatna pojasnila: Rezultati iz Specialnih, Evropskih ter Svetovnih razstav se pomnožijo z 1,5 in rezultati BIS iz državnih razstav se razpolovijo. Upoštevajo se rezultati vseh razstav, tako v Sloveniji kot v tujini.