SKT TOP 10

                          pdf

Slovenski klub za terierje vsako leto prireja tekmovanje SKT TOP 10 za najuspešnejše predstavnike razstavnih terierjev, razdeljene tudi po posameznih pasmah. Rezultate vseh razstav (fotokopije kartončkov, ocen in dokazila o zmagah v BIS) je potrebno poslati do konca tekočega leta ali najkasneje do 28. februarja naslednjega leta na naslov Tina Sterguljc Krušič, Arclin 71a, 3211 Škofja vas ali skenirano na elektronsko pošto tina.sterguljc.krusic@gmail.com.

Tekmovanje je brezplačno in odprto za vse redne člane SKT, ki imajo poravnano članarino.

Uradni rezultati so objavljeni na spletni strani kluba v podzavihku Rezultati SKT TOP 10. Podelitev diplom za SKT TOP 10 terierje poteka v okviru klubske razstave.

Točkovanje TOP 10 SKT

Mednarodna in državna razstava:
PRM/JCAC, VET 4 točke
R-CAC 2 točki
CAC 4 točke
R-CACIB 3 točke
CACIB 6 točk
Best najmlajši, mladič 2 točki
BOB veteran, mladi 6 točk
BOB najmlajši, mladič 4 točke
BOS 5 točk
BOB 10 točk

BIS (za mednarodne razstave):
BIS junior 1: 18 točk
BIS junior 2: 16 točk
BIS junior 3: 14 točk
BOG 1: 10 točk
BOG 2: 8 točk
BOG 3: 6 točk
BIS veteran, najmlajši, mladič 1: 14 točk
BIS veteran, najmlajši, mladič 2: 12 točk
BIS veteran, najmlajši, mladič 3: 10 točk
BIS 1: 20 točk
BIS 2: 18 točk
BIS 3: 16 točk

Dodatna pojasnila: Rezultati iz Specialnih, Evropskih ter Svetovnih razstav se pomnožijo z 1,5 in rezultati BIS iz državnih razstav se razpolovijo. Upoštevajo se rezultati vseh razstav, tako v Sloveniji kot v tujini.