TOP TERIER

Slovenski klub za terierje vsako leto prireja tekmovanje za člane kluba TOP TERIER za najuspešnejše predstavnike razstavnih terierjev, razdeljene tudi po posameznih pasmah. Rezultate vseh razstav (fotokopije kartončkov, ocen in dokazila o zmagah v BIS) ter člansko izkaznico je potrebno z navadno pošto poslati do konca meseca januarja 2024 na naslov Mateja Kosi & Jan Pušenjak, Zlatoličje 106, 2205 Starše ali skenirano na elektronsko pošto topterier.skt@gmail.com .
Rezultati bodo objavljeni do konca meseca marca tekočega leta. Lastniki uvrščenih psov bodo o rezultatih obveščeni preko e-pošte.

Uradni rezultati so objavljeni na spletni strani kluba v podzavihku Rezultati TOP TERIER. Podelitev diplom za TOP TERIER praviloma poteka v okviru klubske razstave.

Točkovanje TOP TERIER

Mednarodna in državna razstava:
PRM/JCAC/VET 4 točke
R-CAC 2 točki
CAC 4 točke
R-CACIB 3 točke
CACIB 6 točk
Best najmlajši/mladič 2 točki
BOB veteran/mladi 6 točk
BOB najmlajši/mladič 4 točke
BOS 5 točk
BOB 10 točk

BIS (za mednarodne razstave):
BIS junior 1: 18 točk
BIS junior 2: 16 točk
BIS junior 3: 14 točk
BOG 1: 10 točk
BOG 2: 8 točk
BOG 3: 6 točk
BIS veteran/najmlajši/mladič 1: 14 točk
BIS veteran/najmlajši/mladič 2: 12 točk
BIS veteran/najmlajši/mladič 3: 10 točk
BIS 1: 20 točk
BIS 2: 18 točk
BIS 3: 16 točk

Dodatna pojasnila: Rezultati iz Specialnih, Evropskih ter Svetovnih razstav se pomnožijo z 1,5 in rezultati BIS iz državnih razstav se razpolovijo. Upoštevajo se rezultati vseh razstav, tako v Sloveniji kot v tujini.