Vzrejni pregledi

OPRAVLJENE  OCENE  ZUNANJOSTI  IN  VZREJNI  PREGLEDI

 

OCENJEVANJE  ZUNANJOSTI  IN  VZREJNI  PREGLED

Slovenski klub za terierje (SKT) prireja v soboto 23. septembra 2017 vzrejni pregled z ocenjevanjem zunanjosti na vadišču KD Domžale (v neposredni bližini izvoza iz avtoceste – Domžale) s pričetkom ob 10h.

Prijava na vzrejni pregled je obvezna in hkrati vse udeležence vzrejnega pregleda vljudno naprošamo, da zaradi spremembe zakonodaje zneske telesne ocene in vzrejnega pregleda predhodno, najkasneje 3 dni pred prireditvijo, poravnajo na TRR, potrdilo o plačilu pa priložijo prijavi oziroma ga prinesejo na vzrejni pregled.

Vse vzreditelje obveščamo, da naj bodo pozorni tudi na spremembo vzrejnih pravil, ki jih je določila in sprejela KZS v mesecu juniju 2017 in niso del vzrejnega pravilnika SKT. Vzrejne komisije so na spremembe vložile ugovor, zato je dejansko izvajanje predpisov trenutno še nejasno. Za aktualne informacije vas prosimo, da spremljate spletno stran KZS http://www.kinoloska.si/vzreja/rtg-slikanje-za-vzrejno-dovoljenje/

Pogoji za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti:

 • osebna knjižica psa – če jo pes že ima;
 • potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica);
 • veljaven rodovnik KZS ali obvezen vpis v SLR pri uvoženih psih (psi morajo biti označeni – čipirani v državi, kjer so se skotili in biti vpisani v slovensko rodovno knjigo s SLR številko);
 • kopija rodovnika;
 • veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče koledarsko leto (nečlani plačajo dvojno pristojbino, lahko pa se v klub včlanijo tudi na sami prireditvi);
 • potrdilo o vplačilu telesne ocene 17,90 EUR (predhodno poravnati na TRR SKT: SI56-02031-0091999266, namen plačila: telesna ocena);
 • najnižja starost psa/psice za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti je 9 mesecev;
 • lastnik se strinja z objavo podatkov vzrejnega pregleda za kinološke potrebe v reviji Kinolog in na spletni strani kluba.

Pogoji za udeležbo na vzrejnem pregledu:

 • osebna knjižica psa – če jo pes že ima;
 • potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica);
 • veljaven rodovnik KZS ali obvezen vpis v SLR pri uvoženih psih (psi morajo biti označeni – čipirani v državi, kjer so se skotili in biti vpisani v slovensko rodovno knjigo s SLR številko);
 • kopija rodovnika;
 • vzrejna knjižica ali kartonček, če jo pes že ima;
 • fotokopija telesne ocene slovenskega sodnika najmanj DOBRO (če jo že ima), ki jo je pes pridobil na telesnem ocenjevanju na vzrejnem pregledu (oceno zunanjosti lahko pridobite neposredno pred vzrejnim pregledom) ali fotokopijo ocene pridobljene na specialni SKT razstavi najmanj DOBRO ali predložitev fotokopij dveh ocen iz razstav v Sloveniji z oceno najmanj DOBRO;
 • slikanje kolkov je obvezno za ameriške staffordshirske in airedale terierje;
 • za pasme: bulterier, staffordshirski bulterier in parson russell terier je pri pretežno belih psih (več kot 50% beline) priporočljivo za pristop k vzrejnemu pregledu opraviti test sluha. Za vse ostale predstavnike BT, STF in PRT je testiranje priporočljivo.
 • veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče koledarsko leto (nečlani plačajo dvojno pristojbino, lahko pa se v klub včlanijo tudi na sami prireditvi);
 • potrdilo o vplačilu vzrejnega pregleda 20,40 EUR (predhodno poravnati na TRR SKT: SI56-02031-0091999266, namen plačila: vzrejni pregled);
 • najnižja starost psa/psice za pristop na vzrejni pregled je 9 mesecev (pse se v vzreji lahko uporabi od dopolnjene starosti 12 mesecev, psice pa od dopolnjene starosti 18 mesecev, razen za toy in nizkonoge terierke od 15 mesecev dalje. Najvišja starost psice za prvo paritev je 6 let.);
 • vsem psom in psicam, ki so starejši od treh let, podaljšamo vzrejno dovoljenje le ob ponovni privedbi na vzrejni pregled (vse naslednje podaljšave so lahko opravljene po pošti);
 • lastnik se strinja z objavo podatkov vzrejnega pregleda za kinološke potrebe v reviji Kinolog in na spletni strani kluba.

Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa je odgovoren lastnik.

Prijave za vzrejni pregled in telesno ocenjevanje pošljite z NAVADNO POŠTO najkasneje 5 dni pred prireditvijo na naslov: Tina Sterguljc Krušič, Arclin 71a, 3211 Škofja vas. Prijavi priložite kopijo rodovnika in izpolnjen vzrejni list.

Vzrejna komisija ne pošilja potrditev prejema prijav. V primeru izgube pošiljke, bomo psa/psico vseeno pregledali.

K prijavi psa obvezno priložite razločno in berljivo fotokopijo rodovnika, kopije eventuelnih zdravniških potrdil, za vzrejni pregled pa tudi kopijo telesne ocene! Če boste telesno oceno želeli pridobiti na dan vzrejnega pregleda, to pripišite na prijavo!

OBVESTILO GLEDE PODALJŠAV VZREJNIH DOVOLJENJ

Delni zbor sodnikov za terierje je dne 2.12.2010 sprejel dopolnilo Vzrejnega pravilnika Slovenskega kluba za terierje in navaja, da vsem psom in psicam, ki so starejši od treh let, prvič podaljšamo vzrejno dovoljenje le ob ponovni privedbi na vzrejni pregled. Vse ostale podaljšave so lahko opravljene po pošti. Ponovno privedbo na vzrejni pregled lahko nadomesti odlična ocena iz razstave pridobljena po tretjem letu starosti. Vse naslednje podaljšave so lahko opravljene po pošti.

Vzrejna komisija ugotavlja, da nekateri člani še ne vedo za to dopolnilo, zato uvajamo dodatno možnost podaljšav vzrejnih dovoljenj in sicer:

 • ponovno privedbo na vzrejni pregled lahko nadomesti odlična ocena iz razstave pridobljena po tretjem letu starosti.

 

Vlogo za podaljšavo vzrejnih dovoljenj pošljite na naslov: Brigita Kremser, Trčova 88, 2229 Malečnik.

OBVEZNO PRILOŽITE:

 • osebno knjižico psa ali vzrejno knjižico ali vzrejni kartonček;
 • plemenke, ki so že imele mladiče: fotokopije prijav legel z vpisanimi naslovi in e-naslovi novih lastnikov mladičev;
 • plemenke in plemenjaki z vzrejno oceno POGOJNO pa morajo za podaljšanje vzrejnega dovoljenja privesti na vzrejni pregled vsaj tri mladiče na telesno ocenitev;
 • potrdilo o plačilu podaljšave v znesku 20,40 EUR na  TRR SKT: SI56-02031-0091999266, namen nakazila: podaljšava vzrejnega dovoljenja + ime psa;
 • kopijo veljavne članske izkaznice z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče koledarsko leto, če uveljavljate ceno za člane.