Ocenjevanje zunanjosti in vzrejni pregled

Vzrejna komisija za terierje – brez NLT


Slovenski klub za terierje prireja spomladanski vzrejni pregled z ocenjevanjem zunanjosti, ki bo na nedeljski dan, 7. aprila 2024, na razstavnem prostoru hipodroma Vrbljene (po zaključku ocenjevanja psov na prireditvi CACIB Barje 2024 – KD Barje, s pričetkom cca. ob 14:30h), na naslovu Vrbljene 57,
SI-1291 Ig.


Pogoji za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti:
• osebna knjižica psa – če jo pes že ima, lahko se jo predhodno naroči pri KZS (priporočljivo);
• potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica);
• veljaven rodovnik KZS z vpisanim lastnikom ali obvezen vpis v SLR/SPR pri uvoženih psih (psi morajo biti označeni – čipirani v državi, kjer so se skotili in biti vpisani v slovensko rodovno knjigo s SLR/SPR številko);
• obojestranska kopija rodovnika z vpisanim lastnikom;
• veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče koledarsko leto (nečlani plačajo dvojno pristojbino);
• potrdilo o vplačilu telesne ocene 35,00 EUR (predhodno poravnati na TRR SKT: SI56-02031- 0091999266, namen plačila: telesna ocena);
• najnižja starost psa/psice za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti je 9 mesecev;
• lastnik se strinja z objavo podatkov vzrejnega pregleda za kinološke potrebe v reviji Kinolog in na spletni strani kluba ter KZS.


Pogoji za udeležbo na vzrejnem pregledu:
• osebna knjižica psa – če jo pes že ima, lahko se jo predhodno naroči pri KZS (priporočljivo);
• potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica);
• veljaven rodovnik KZS z vpisanim lastnikom ali obvezen vpis v SLR/SPR pri uvoženih psih (psi morajo biti označeni – čipirani v državi, kjer so se skotili in biti vpisani v slovensko rodovno knjigo s SLR/SPR številko);
• obojestranska kopija rodovnika z vpisanim lastnikom;
• izpolnjen obrazec Vzrejni list, ki ga najdete na spletni strani KZS ali SKT;
• fotokopija telesne ocene slovenskega sodnika najmanj DOBRO (če jo že ima), ki jo je pes pridobil na telesnem ocenjevanju na vzrejnem pregledu (oceno zunanjosti lahko pridobite s predhodno prijavo neposredno pred vzrejnim pregledom) ali fotokopijo ocene pridobljene na specialni razstavi v Sloveniji z najmanj DOBRO oceno ali predložitev fotokopij dveh ocen iz razstav v Sloveniji z oceno najmanj DOBRO;
• slikanje kolkov je obvezno za ameriške staffordshirske in priporočljivo za airedalske terierje;
• za vse pasme uvrščene v sekcijo 4 – Toy terierji in sorodne nepriznane pasme je obvezen pregled pogačic (k prijavi na vzrejni pregled predložiti Spričevalo o pregledu kolenskih sklepov);
• NEOBVEZNO – zdravstveni testi in profili (DNK profil, PLL, testi za oči, …);
• za pasme: bulterier, staffordshirski bulterier in Parson Russellov terier je pri pretežno belih psih (več kot 50% beline) priporočljivo za pristop k vzrejnemu pregledu opraviti test sluha. Za vse ostale predstavnike BT, STF in PRT je testiranje priporočljivo.;
• najnižja starost psa/psice za pristop na vzrejni pregled je 9 mesecev, razen za pasmi airedalski terier in ameriški satffordshirski terier, kjer je minimalna starost za udeležbo 12 mesecev; (Pse se v vzreji lahko uporabi od starosti 12 mesecev dalje, psice pa od starosti 18 mesecev dalje, razen psice nizkonogih in toy terierjev od starosti 15 mesecev dalje. Najvišja starost psice za prvo paritev je 6 let.);
• veljavna članska izkaznica z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče koledarsko leto (nečlani plačajo dvojno pristojbino);
• potrdilo o vplačilu vzrejnega pregleda 45,00 EUR (predhodno poravnati na TRR SKT: SI56-02031-0091999266, namen plačila: vzrejni pregled);
• plemenke in plemenjaki z vzrejno oceno POGOJNO se za podaljšanje vzrejnega dovoljenja lahko
ponovno privede na vzrejni pregled pod pogoji, ki jih je določila vzrejna komisija (primeroma: ponovna privedba psa/psice, privedba več kot polovice mladičev iz legla) in/ali po predložitvi zahtevanih dokazil;
• pri podaljšanju vzrejnega dovoljenja s seboj prinesite vzrejno knjižico ali osebno knjižico psa;
• potrdilo o vplačilu podaljšave vzrejnega dovoljenja 25,00 EUR (predhodno poravnati na TRR SKT:
SI56-02031-0091999266, namen plačila: podaljšava VD);
• lastnik se strinja z objavo podatkov vzrejnega pregleda za kinološke potrebe v reviji Kinolog in na spletni strani kluba ter KZS.


Lastnik oz. vodnik mora psa obvladati. Psa mora biti mogoče oceniti, kar pomeni, da pes dovolj mirno stoji ob telesnem pregledu, dopustiti mora tudi pregled zobovja in spolovila ter se pokazati v gibanju (kas). Pes mora biti predstavljen na primernem povodcu in ovratnici. Urejen mora biti pasemsko
tipično.


Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa je odgovoren lastnik.


Prijave za vzrejni pregled in telesno ocenjevanje pošljite z NAVADNO POŠTO najkasneje 7 dni pred prireditvijo na naslov: G. Gregor Namestnik, Smolnik 33, 1355 Polhov Gradec. Prijavi priložite razločno in berljivo kopijo rodovnika in izpolnjen vzrejni list, kopije eventuelnih zdravniških potrdil in profilov ter plačila, za vzrejni pregled pa tudi kopijo telesne ocene.

Prijava na vzrejni pregled / telesno ocenitev je obvezna!

Hkrati vse udeležence vljudno naprošamo, da zaradi spremembe zakonodaje zneske telesne ocene in vzrejnega pregleda predhodno, najkasneje 7 dni pred prireditvijo, poravnajo na TRR, potrdilo o plačilu pa priložijo k prijavi.


Vzrejna komisija ne pošilja potrditev prejema prijav. V primeru izgube pošiljke, bomo psa/psico vseeno pregledali. Okviren urnik vzrejnega pregleda s telesnim ocenjevanjem bomo vsem prijavljenim poslali po elektronski pošti dva dni pred prireditvijo.


G. Gregor Namestnik, predsednik Vzrejne komisije za terierje – brez NLT