Sklep o kritju dela stroškov vzrejnih referentov SKT

Upravni odbor Slovenskega kluba za terierje je na svoji redni seji 27.8.2014 sprejel naslednji sklep.

Vzrejni referenti: upravni odbor sklene, da bo članom SKT, ki se odločijo za vzrejnega referenta iz vrst kluba (navedeni na spletni strani), kril stroške ogleda legla (20 eur neto), član pa sam krije zgolj potne stroške referenta. Sklep se objavi na spletni strani in velja od dneva sprejetja. Vsi referenti imajo nalogo, da na zapisnik navedejo »stroške ogleda krije SKT, potne stroške krije vzreditelj«. Vzreditelj mora priložiti kopijo dokazilo o članstvu v SKT.

Vzrejni referenti, registrirani pri Slovenskem klubu za terierje, marec 2017:

  • Darko Korošec, Kočno pri Polskavi 11d, 2314 Zg. Polskava, 041 877 890
  • Gregor Namestnik, Smolnik 33, 1315 Polhov Gradec, 041 682 250
  • Janja Beg, Drska 18, 8000 Novo mesto, tel. 051 245 277
  • Maja Korošec, Kočno pri Polskavi 11d, 2314 Zg. Polskava, 041 955 515
  • Mirja Lapanja, Marice Kovačeve 19, 1000 Ljubljana, 041 895 927
  • Tina Sterguljc Krušič, Arclin 71a, 3211 Škofja vas, tel. 041 589 197
  • Brigita Kremser, Obrobna 13, 2345 Bresternica, tel. 041 94 94 33