Vzrejni pregledi                          Breeding examinations

Slovenski klub terierjev objavlja seznam opravljenih vzrejnih pregledov in podaljšav v letu 2017. Podrobnosti najdete na sledečih povezavah, Vzrejni pregledi, spomladanski vzrejni pregled (pdf) ali jesenski vzrejni pregled (pdf).

Slovene Terrier Club (SKT) announces autumn results of new breeding examinations and extensions in 2017. Detailed information can be found on the following link, Breeding examinations, Spring breeding examinations (pdf) or Autumn breeding examinations (pdf)

Comments are closed.