Agility

Agility_Tunel_web          Agility_Jumping_web          Agility_Slalom_web

Fotografije: Damjana Matko

Agility je poučna športna kinološka disciplina, kjer lahko sodelujejo psi vseh velikosti, tako rodovniški kakor tudi nerodovniški. Prednost omenjene aktivnosti je predvsem razvijanje medsebojne uglašenosti med vodnikom in psom, ki nadgrajuje njuno sporazumevanje. Slednje je bistvenega pomena, saj morajo tekmovalci dobro poznati osnove vzgoje in poslušnosti psa. Cilj agilityja je vodenje psa skozi različne ovire s čim manj napakami in v najkrajšem možnem času, da se dokaže njegova sposobnost, spretnost in poslušnost.

Vsi vodniki s svojimi psi začnejo na začetnem nivoju A1 in po uspešno opravljenih pogojih in s tem tudi nivojem A1 se napreduje na naslednji nivo A2 in nato A3. Razlika med njimi je predvsem v težavnosti in pogojih za uspešno napredovanje v višji nivo.

Tekmovanja in treningi potekajo na posebnem prostoru, imenovanem parkur, kjer so postavljene ovire v naprej določenem zaporedju. Med slednje se štejejo: enojna skakalnica, stena ali viadukt, trdna ali zložljiva guma, skok v daljavo, gugalnica, palisada, most, ohlapni ali togi tunel, slalom in miza. Določene ovire na parkurju so prilagojene glede na višino psov, katere se razvršča v tri kategorije glede na njihovo plečno višino:

1. S (small):
za pse s plečno višino manj od 35cm

2. M (medium):
za pse s plečno višino med 35cm in 43cm

3. L (large):
za pse s plečno višino nad 42cm

Pripravila: Doris Veselić